Translations

Scroll to the top

Tredje del: Andre forsikringer for havgående fartøjer

  • Kapitel 14: Særskilte forsikringer mod totaltab

  • Kapitel 15: Krigsforsikring

  • Kapitel 16: Tidstabsforsikring