Translations

Scroll to the top

Afsnit 5-8: Erhvervsskadeforsikring m.v.

 • § 18-80. Dækningsområdet

  Hvis forsikrede i medfør af lov eller kollektive aftaler har pligt til at tegne dødsfalds- og invaliditetsforsikring for den mobile offshore enheds besætningsmedlemmer, dækker assurandøren de krav, besætnings-medlemmerne har i denne forbindelse.

  Omfattes krav, som nævnt i stykke 1, af dækningen til en anden forsikring,forsikrede har tegnet, er dækningen efter denne bestemmelse subsidiær i forhold til denne forsikring.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-80. Scope of cover

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-23 apart from one editorial amendment. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-23.