Translations

Scroll to the top

Første del: Fællesregler for alle forsikringsarter

  • Kapitel 1: Indledende bestemmelser

  • Kapitel 2: Almindelige regler om forsikringens omfang

  • Kapitel 3: Forsikringstagerens og forsikredes forhold

  • Kapitel 4: Assurandørens erstatningsansvar

  • Kapitel 5: Erstatningsopgøret

  • Kapitel 6: Præmie

  • Kapitel 7: Medforsikring af panthaver

  • Kapitel 8: Medforsikring af tredjepart

  • Kapitel 9: Forholdet mellem hovedassurandøren og co-assurandørerne