Translations

Scroll to the top

Afsnit 5-4: Totaltab

 • § 18-68. Forholdet til Afsnit 2-2 ovenfor

  Bestemmelserne i dette Afsnit kommer i tillæg til bestemmelserne i Afsnit 2-2 ovenfor.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-68. Relationship to Section 2-2 above

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-10 apart from the cross reference to Section 2-2 of Chapter 18. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-10.

 • § 18-69. Indgreb fra fremmed statsmagt, sørøveri

  Er den mobile offshore enhed frataget forsikrede ved indgreb fra fremmed statsmagt, som assurandøren svarer for efter § 2-9, kan forsikrede kræve erstatning for totaltab, hvis den mobile offshore enhed ikke er frigivet inden tolv måneder fra den dag, hvor indgrebet fandt sted.

  Er den mobile offshore enhed taget af sørøvere eller frataget forsikrede ved lignende retsstridigt indgreb, som assurandøren svarer for efter § 2-9, kan forsikrede kræve erstatning for totaltab, hvis den mobile offshore enhed ikke er tilvejebragt inden tolv måneder fra den dag, hvor indgrebet fandt sted.

  Hvis det inden udløbet af de frister, der er nævnt i stykke 1 og 2, er på det rene, at forsikrede ikke vil få den mobile offshore enhed tilbage, kan den forsikrede straks kræve erstatning for totaltab.

  Hvis forsikrede har fremsat krav om erstatning for totaltab og de fastsatte frister er udløbet, er det uden betydning for forsikredes krav, at den mobile offshore enhed senere bliver frigivet.

  § 18-15 og § 18-16 gælder ligeledes.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-69. Intervention by a foreign State power, piracy

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-11 apart from some editorial amendments and correcting the cross references to the relevant clauses in Chapter 18. The time limits in sub-clauses 1 and 2 were amended in the 2023 Version in line with the amendments made to Cl. 15-11....

 • § 18-70. Indespærring

  Hvis den mobile offshore enhed som følge af indespærring er forhindret i at forlade en havn eller et lignende afgrænset område, kan forsikrede kræve erstatning for totaltab, hvis forhindringen ikke er ophørt inden tolv måneder fra den dag, hvor den opstod.

  Bestemmelserne i § 18-69 stykke 3, 4 og 5, finder ligeledes anvendelse.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-70. Blocking and trapping

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-12 apart from some editorial amendments and correcting the cross reference to the relevant Clause in Chapter 18. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-12.

 • § 18-71. Restriktioner påtvunget af assurandøren

  Hvis den mobile offshore enhed har været ude af indtægtsgivende virksomhed i mere end seks måneder som følge af pålæg fra assurandøren, jf. § 18-62, kan forsikrede kræve erstatning for totaltab.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-71. Restrictions imposed by the insurer

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-13 apart from some editorial amendments and correcting the cross reference to the relevant Clause in Chapter 18. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-13.