Translations

Scroll to the top

Afsnit 3: Kaskoforsikring - udvidet dækning

 • § 17-18. Udvidet maskinskadedækning

  Reglerne i kapitel 12 med de ændringer, som fremgår af § 17-14 og § 17-15, finder anvendelse for dækning af skader på maskineri, elektronisk udstyr. m.v. 

  Skade på fabriksmaskineri til bearbejdelse eller forædling af fangst e.l. er dog ikke dækket, medmindre skaden er en følge af, at fartøjet har været udsat for sammenstød, stød, jordskælv, eksplosion uden for maskineriet eller brand, eller at fartøjet er sunket eller kæntret.

  Forsejlingsomkostninger i forbindelse med skade på notspil, linespil, trawlspil eller anden indretning til at trække fiskeredskaber ind, fiskepumper o.l. er heller ikke dækket, såfremt skaden er genstand for fradrag efter § 17-15 (c).

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-18. Extended cover of damage to machinery

  Section 2 applies in full to the other parts of the hull insurance. The fact that extended cover for damage to machinery has been agreed will be evident from the insurance contract, see sub-clause 1. In such case, damage to machinery, electronic equipment, etc. will be covered in accordance with...