Translations

Scroll to the top

Afsnit 5-1: Generelle regler vedrørende området for krigsforsikring

 • § 18-59. Farer som er dækkede

  Forsikringen omfatter krigsfare, jf. § 2-9.

  Såfremt forsikringen mod fare på søen er suspenderet under omstændig-heder som nævnt i § 3-19, dækker forsikringen også sådanne farer, jf. § 2-8.

  Denne forsikring mod krigsfare dækker ikke genstande der opbevares på land ifølge § 18-3. For genstande fjernet fra den mobile offshore enhed er forsikringen suspenderet ved afslutning af losning af genstanden i en havn. Assurandørens ansvar genindføres ved genstandens indladning fra en havn ind i en mobil offshore enhed eller fartøj.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-59. Perils covered

  This Clause was amended in 2023 by adding a new sub-clause 3. Sub-clauses 1 and 2 are verbatim the same as Cl. 15-1. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-1.  Section 5 will only apply if it has been agreed that the insurance of the MOU also covers war perils. If the insurance contract is...

 • § 18-60. Forsikrede interesser

  Underlagt bestemmelserne i § 18-61 dækker forsikringen som følger:

  • totaltab og skade, jf. Afsnit 2-1 til 2-3 ovenfor samt 5-4 og 5-5 nedenfor,
  • sammenstødsansvar, jf. Afsnit 2-4 ovenfor,
  • kaskointeresse/fragtinteresse, jf. Afsnit 3 ovenfor, 
  • tidstab, jf. Afsnit 4 ovenfor og 5-6 nedenfor,
  • reders ansvar (P&I), jf. Afsnit 5-7 nedenfor inklusive erhvervsskader, jf. Afsnit 5-8 nedenfor.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-60. Interests insured

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-2 apart from the cross references to the relevant sections in Chapter 18. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-2.

 • § 18-61. Forsikringssum

  Dækning i forbindelse med hver af de interesser nævnt i § 18-60 er betinget af  at parterne har aftale en særskilt sum for hver interesse. I tilfældet af  tidstabsforsikring , må forsikringsaftalen ligeledes oplyse dagsbeløbet, jf. § 18-47 og § 18-48, selvrisikoperioden, jf. § 18-49, og erstatningsdage pr. havari og i alt, jf. § 18-43, stykke 3.

  Medmindre andet er aftalt, gælder følgende forsikringssummer:

  • Forsikringssummen gældende for § 18-60 (e) P&I og erhvervsskader er den totale sum forsikret under
   § 18-60 (a) og (c). Indenfor denne kombinerede forsikringssum dækkes omkostninger brugt for at forhindre tab under Afsnit 5-7 og 5-8. § 4-18 er ikke gældende. 
  • Forsikringssummen gældende for § 18-60 (b) sammenstødsansvar er lig med forsikringssummen for § 18-60 (a) og underlagt begrænsningen i § 18-37 med tillæg af forsikringssummen for § 18-60 (c) kaskointeresse, jf. § 18-39 (b).
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-61. Sum insured

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-3 apart from the cross references to the relevant sections and clauses in Chapter 18. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-3. It is in Cl. 18-61, sub-clause 2, letter (b), expressly made clear that the limitation of cover of...

 • § 18-62. Sikkerhedsforskrifter

  I løbet af forsikringsperioden må assurandøren, ved hjælp af særlige sikkerhedsforskrifter, jf. § 3-22, udstede instruktioner som blandt andet at:

  • den mobile offshore enhed må ikke påbegynde en planlagt flytning eller operation eller afslutte en påbegyndt flytning eller operation,
  • den mobile offshore enhed skal eller skal ikke følge en bestemt rejseplan,
  • den mobile offshore enhed skal deviere, blive flyttet fra en position til en anden, eller forblive på en specifik position,
  • den mobile offshore enhed skal ikke have last af speciel art eller bestemte personer ombord,
  • den mobile offshore enhed skal eller skal ikke efterfølge ordrer udstedt af en fremmed stat,
  • den forsikrede skal uden unødig forsinkelse oplyse omkring den mobile offshore enheds position, om flytninger og operationer som den mobile offshore enhed udfører eller skal udføre, om tidspunkter for afgange og ankomster, lastens beskaffenhed, rejseplanen, de kontraktmæssige aftaler osv., og om enhver ændring af de informationer som tidligere er afgivet vedrørende sådanne kendsgerninger.

   

  I tilfælde af overtrædelse af en fastsat sikkerhedsforskrift, er § 3-25, stykke 2, gældende.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-62. Safety regulations

  This Clause was new in 2016 and is by and large verbatim the same as Cl. 15-4 apart from some editorial amendments. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-4. In particular to letter (a), the words “complete a move or operation in progress” means that the assured must be allowed to comply...