Translations

Scroll to the top

Kapitel 18: Forsikring af mobile offshore enheder (mobile offshore units = MOUs)

  • Afsnit 1: Almindelige regler om forsikringens omfang

  • Afsnit 2: Kaskoforsikring

  • Afsnit 3: Særskilte forsikringer mod totaltab

  • Afsnit 4: Tidstabsforsikring

  • Afsnit 5: Krigsforsikring

  • Afsnit 6: Konstruktionsforsikring