Translations

Scroll to the top

Kapitel 5: Erstatningsopgøret

  • Afsnit 1: Erstatningsberegning, renter, forskud m.v.

  • Afsnit 2: Forsikredes ansvar overfor tredjepart

  • Afsnit 3: Forsikredes dækningskrav mod tredjepart

  • Afsnit 4: Assurandørens ret til at overtage forsikringsgenstanden ved udbetaling af erstatning

  • Afsnit 5: Forældelse m.v.