Translations

Scroll to the top

Afsnit 5-2: Ophør af forsikringsaftalen

 • § 18-63. Krig mellem stormagter

  Opstår der krig eller krigslignende forhold mellem nogen af de følgende stater: Storbritannien, USA, Frankrig, Den Russiske Føderation, Folkerepublikken Kina, ophører forsikringen mod krigsfare automatisk.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-63. War between the major powers

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-5. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-5.

 • § 18-64. Brug af atomvåben i krigsøjemed

  Ved enhver brug af atomvåben i krigsøjemed ophører forsikringen automatisk.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-64. Use of nuclear arms for war purposes

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-6. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-6.

 • § 18-65. Befragtning

  Hvis den mobile offshore enhed befragtes (bareboat-bortfragtet), ophører forsikringen automatisk.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-65. Bareboat chartering

  This Clause was new in 2016 and is largely verbatim the same as Cl. 15-7 apart from an editorial amendment. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-7. Bareboat chartering is rather common in the offshore industry, and very often the bareboat charterer is co-insured either expressly or by...

 • § 18-66. Opsigelse

  Ved ændrede risikoforhold har både forsikringstageren og assurandøren ret til at opsige forsikringen med syv dages varsel (sådan opsigelse bliver effektueret ved udgangen af  7 dage fra midnat på den dag hvor opsigelsesvarsel er udstedt af eller til assurandøren.) En opsigelse får også virkning i forhold til panthaveren, men assurandøren skal umiddelbart varsle panthaveren om den.

  Assurandøren vil bestræbe sig på, i det omfang det er praktisk og kommercielt muligt, at fremkomme med forslag til fortsættelse af forsikringen på de bedst mulige betingelser under de ændrede omstændigheder.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-66. Cancellation

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-8. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-8.