Translations

Scroll to the top

Kapitel 15: Krigsforsikring

  • Afsnit 1: Almindelige regler om krigsforsikringens omfang

  • Afsnit 2: Forsikringens ophør

  • Afsnit 3: Fartområdet

  • Afsnit 4: Totaltab

  • Afsnit 5: Skade

  • Afsnit 6: Tidstab

  • Afsnit 7: Rederansvar m.v. (P&I)

  • Afsnit 8: Erhvervsskadeforsikring m.v.