Translations

Scroll to the top

Afsnit 7: Rederansvar m.v. (P&I)

 • § 15-20. Dækningsområdet

  Assurandøren dækker ansvar og udgifter, der er omfattet af fartøjets P&I-forsikring, såfremt ansvaret/udgifterne er forårsaget af en krigsfare som defineret i:

  • § 2-9, eller
  • International Group of P&I Clubs Pooling Agreement Appendix IV, som den lød ved indgåelsen af denne forsikringsaftale.


  Hvis der ikke er tegnet P&I-forsikring mod fare på søen for fartøjet i en af de foreninger, der er part i International Group of P&I Clubs Pooling Agreement, skal assurandørens ansvar efter stykke 1 fastsættes som om P&I-forsikringen havde været tegnet i Assuranceforeningen Gard (Gensidig).

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-20. Scope of cover

  Sub-clause 1, first sentence , establishes that the scope of the war risk insurer’s P&I cover corresponds to the P&I cover of the vessel in the sense that the insurance covers the same liability and expenses, i.e. the same range of losses. In earlier versions, the war risk insurer’s liability was...

 • § 15-21. (slettet)

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-21. (deleted)

 • § 15-22. Begrænsninger i dækningen

  Omfattes ansvar og udgifter som nævnt i § 15-20 af en anden forsikring, som forsikrede har tegnet, er dækningen efter dette afsnit subsidiær i forhold til denne forsikring. Dette skal ikke omfatte ansvar og udgifter, der er dækningsmæssigt under fartøjets P&I-forsikring og også dækket efter § 15-20, såfremt P&I-forsikringen er tegnet i en P&I-forening, der er part i International Group of P&I Clubs Pooling Agreement.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-22. Limitations to the cover

  Sub-clause 1 establishes that as a basic rule the war risk insurer's cover under the P&I Section is subsidiary in relation to any other insurance which the assured may have effected. The effects for the assured and the insurer of the insurance being made subsidiary are set out in Cl. 2-6 and Cl....