Translations

Scroll to the top

Kapitel 2: Almindelige regler om forsikringens omfang

  • Afsnit 1: Interesse og forsikringsværdi

  • Afsnit 2: Farefelt, årsagssammenhæng og tab