Translations

Scroll to the top

Kapitel 3: Forsikringstagerens og forsikredes forhold

  • Afsnit 1: Forsikringstagerens oplysningspligt

  • Afsnit 2: Fareændring

  • Afsnit 3: Sikkerhedsforskrifter

  • Afsnit 4: Redningsforanstaltninger m.v.

  • Afsnit 5: Forsikredes forsætlige eller uagtsomme fremkaldelse af havariet

  • Afsnit 6. Identifikation