Translations

Scroll to the top

Afsnit 5: Krigsforsikring

  • Afsnit 5-1: Generelle regler vedrørende området for krigsforsikring

  • Afsnit 5-2: Ophør af forsikringsaftalen

  • Afsnit 5-3: Operationsområder

  • Afsnit 5-4: Totaltab

  • Afsnit 5-5: Skade

  • Afsnit 5-6: Tidstab

  • Afsnit 5-7: Rederansvar m.v. (P&I)

  • Afsnit 5-8: Erhvervsskadeforsikring m.v.