Translations

Scroll to the top

Kapitel 4: Assurandørens erstatningsansvar

  • Afsnit 1: Almindelige regler angående assurandørens ansvar

  • Afsnit 2: Redningsomkostninger, herunder bjærgeløn og havari grosse

  • Afsnit 3: Dækning af forsikredes ansvar over for tredjepart

  • Afsnit 4: Forsikringssummen som grænse for assurandørens ansvar