Translations

Scroll to the top

Afsnit 2: Forsikringens ophør

 • § 15-5. Stormagtskrig

  Opstår der krig eller krigslignende forhold mellem nogen af de følgende stater:
  Storbritannien, USA, Frankrig, Den Russiske Føderation, Folkerepublikken Kina, ophører forsikringen mod krigsfare automatisk. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-5. War between the major powers

  The Clause was edited in 2016. It is intended to have the same effect as the Automatic Termination of Cover used for war risk insurance in the English market and regularly included in all war risks reinsurance contracts. The provision means that if war or war-like conditions arise between two or...

 • § 15-6. Brug af atomvåben i krigsøjemed

  Ved enhver brug af atomvåben i krigsøjemed ophører forsikringen automatisk. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-6. Use of nuclear arms for war purposes

  The Clause is intended to have the same effect as the nuclear arms clause used in the English market. It follows from the first sentence that the insurance terminates immediately if nuclear arms are used for war purposes. The vessel need not be involved in the use of the nuclear arms for the...

 • § 15-7. Befragtning

  Hvis fartøjet befragtes (bareboat-bortfragtet), ophører forsikringen automatisk.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-7. Bareboat chartering

  T he Clause was edited in 2016 by inserting “automatically” instead of “immediately” in order to bring the wording in line with Cl. 15-6. Firstly, the insurance will automatically terminate - and not just be suspended - if the vessel is chartered out under a bareboat charterparty. Secondly, the...

 • § 15-8. Opsigelse

  Ved ændrede forhold har både forsikringstageren og assurandøren ret til at opsige forsikringen med syv dages varsel (sådan opsigelse bliver effektueret ved udgangen af 7 dage fra midnat på den dag hvor opsigelsesvarsel er udstedt af eller til assurandøren). En opsigelse får også virkning i forhold til panthaveren, men assurandøren skal umiddelbart varsle panthaveren om den.

  Assurandøren vil bestræbe sig på, i det omfang det er praktisk og kommercielt muligt, at fremkomme med forslag til fortsættelse af forsikringen på de bedst mulige betingelser under de ændrede omstændigheder.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-8. Cancellation

  The provision concords with the approach in the English war risk insurance conditions. The provision was amended in 2016 by the addition of the words in brackets in the first sentence of sub-clause 1. Sub-clause 2 is completely rewritten .  Sub-clause 1, first sentence , gives both the person...