Translations

Scroll to the top

Kapitel 17: Forsikring for fiskefartøjer

  • Afsnit 1: Generelle bestemmelser

  • Afsnit 2: Kaskoforsikring

  • Afsnit 3: Kaskoforsikring - udvidet dækning

  • Afsnit 4: Fangst og udstyrsforsikring - normaldækning

  • Afsnit 5: Tillægsdækning for garn og noter i søen

  • Afsnit 6: Tidstabsforsikring for fiskefartøjer