Translations

Scroll to the top

Afsnit 6: Tidstab

 • § 15-16. Forholdet til kapitel 16

  Bestemmelserne i dette afsnit kommer i tillæg til bestemmelserne i kapitel 16.

  I stedet for § 16-1 stykke 2 (b) gælder:
  Assurandøren hæfter for tab, der skyldes, at fartøjet helt eller delvis er ude af indtægtsgivende virksomhed, fordi det som følge af indespærring er forhindret i at forlade en havn eller et lignende afgrænset område.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-16. Relationship to Chapter 16

  The provision is, strictly speaking, unnecessary, but it does provide an appropriate bridge between the general loss of hire rules in Chapter 16 and the rules in Section 6. The provision shows that the general rules on loss of hire apply to both the "actual" loss of hire cover and to the extensio...

 • § 15-17. Tab ved anløb af kontrolhavn, midlertidigt ophold m.v.

  Assurandøren dækker også tidstab, hvor fartøjet bringes til havn af fremmed statsmagt for:

  • kontrol af last m.v.
  • opbringelse og midlertidig tilbageholdelse.


  Hvis forsikrede har krav på totaltabserstatning efter § 15-11 eller § 15-12, har denne ikke ret til erstatning efter dette afsnit, ud over den første måned af tidstabet. Hvis erstatning allerede er udbetalt, skal den trækkes fra i totaltabserstatningen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-17. Loss in connection with a call at a visitation port, a temporary stay, etc.

  Sub-clause 1 sets out the situations in which the assured is entitled to cover under the provision. Calls at a port for visitation (sub-clause 1 (a)) are usually only relevant in wartime or war-like conditions, cf. Cl. 2-9, sub-clause 1 (a), but are also possible in other circumstances, for...

 • § 15-18. Tab ved pålæg om ophold m.v.

  Assurandøren dækker også tidstab som følge af pålæg fra assurandøren, jf. § 15-4. Dette gælder dog ikke i forbindelse med krigsudbrud.

  Har forsikrede krav på totaltabsdækning efter § 15-13, gælder § 15-17 stykke 2 ligeledes.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-18. Loss caused by orders issued by the insurer

  The provision must be read in conjunction with Cl. 15-13, which confers on the assured entitlement to total loss compensation in the event of orders which have considerable impact on the operation of the vessel . Sub-clause 1 sets out when the assured is entitled to loss of hire cover under this...

 • § 15-19. Valg af reparationssted

  § 16-9 gælder ikke.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-19. Choice of repair yard

  This provision is based on the so-called alternative approach in the 1972 conditions, see the Commentary on Cl. 15-14 above. Since in war risk insurance it is usually the same insurer who covers the hull insurance portion and the loss of time portion, it has been possible to simplify the provisio...