Translations

Scroll to the top

Afsnit 2: Kaskoforsikring

  • Afsnit 2-1: Almindelige regler om kaskoforsikringens omfang

  • Afsnit 2-2: Totalforlis

  • Afsnit 2-3: Skade

  • Afsnit 2-4: Forsikredes ansvar for sammenstød eller stød