Translations

Scroll to the top

Afsnit 4: Kaskoforsikring - begrænset dækning

 • § 20-15. Forsikring “kun mod totaltab” (K.m.t.)

  Er forsikringen tegnet “kun mod totaltab”, svarer assurandøren for totaltab i overensstemmelse med reglerne i kapitel 11.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 20-15. Insurance "against total loss only" (T.L.O.)

  This Clause is identical to Cl. 10-5. Insurance “against total loss only” occurs in very special situations, e.g. in connection with the towage of a vessel that is to be sent to the breaker’s yard. In that event the insurer will only be liable for total loss in accordance with the rules in Chapte...

 • § 20-16. Forsikring ”kun mod totaltab og havari grosse bidrag”

  Hvis forsikringen er tegnet ”kun mod totaltab og havari grosse bidrag”, svarer assurandøren for:

  • totaltab i overensstemmelse med reglerne i kapitel 11,
  • havari grosse-bidrag og tab ved uegentlig havari grosse, jf. § 4-7, § 4-8, § 4-9 og § 4-11.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 20-16. Insurance “against total loss and general average contribution only”

  This Clause is identical to Cl. 10-6 and new for Chapter 20 in the 2023 Version. It is necessary under a “pure” total loss insurance to split up each general average statement and only cover the contribution to the extent that it concerns sacrifices that have been made in connection with a releva...

 • § 20-17. Forsikring ”kun mod totaltab, havari grosse bidrag og kollisionsansvar”

  Hvis forsikringen er tegnet “kun mod totaltab, havari grosse bidrag og kollisionsansvar”, svarer assurandøren for:

  • totaltab i overensstemmelse med reglerne i kapitel 11,
  • havari grosse bidrag og tab ved uegentlig havari grosse, cf. § 4-7, § 4-8, §4-9 og § 4-11,
  • ansvar overfor tredjepart i overensstemmelse med reglerne i kapitel 13.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 20-17. Insurance “against total loss, general average contribution and collision liability only”

  This Clause is identical to Cl. 10-7 and new for Chapter 20 in the 2023 Version. Hull insurance under this Clause covers the same losses as insurance in accordance with the preceding Clause, plus collision liability to third parties, cf. Chapter 13 of the Plan. The insurer’s liability for loss in...

 • § 20-18. Forsikring “på strandingsbetingelser”

  Hvis forsikringen er tegnet “på strandingsbetingelser”, svarer assurandøren for:

  • totaltab i overensstemmelse med reglerne i kapitel 11,
  • havari grosse-bidrag og tab ved uegentlig havari grosse, jf. § 4-7, § 4-8, § 4-9 og § 4-11,
  • ansvar overfor tredjepart i overensstemmelse med reglerne i kapitel 13,
  • skade på fartøjet, der er en følge af:
   - at fartøjet har grundstødt under sådanne forhold, at det skal flotbringes enten med assistance eller ved egen hjælp,
   - at fartøjet er kæntret, således at det ligger med masterne i vandet eller bunden i vejret,
   - at fartøjet har stødt sammen med et andet fartøj eller isbjerg,
   - at der er opstået brand eller eksplosion, dog undtagen skade, der forvoldes i områder som indeholder maskineri eller batteripakker ved brand eller eksplosion opstået her.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 20-18. Insurance “on stranding terms”

  This Clause was moved from previous Cl. 20-16 and amended in Version 2023 to be identical to Cl. 10-8. This provision affords the same cover as Cl. 10-7, plus a limited cover against damage and against loss in connection with measures taken to avert such damage. The provision will hardly be of an...