Translations

Scroll to the top

Afsnit 6: Konstruktionsforsikring

  • Afsnit 6-1: Almindelige regler for omfanget af forsikring af konstruktions risici

  • Afsnit 6-2: Tab af eller skade på den mobile offshore enhed

  • Afsnit 6-3: Tillægsdækninger