Translations

Scroll to the top

Bilaga till § 3-15 och § 17-3 om fartområden

 • III Uteslutna fartområden vid försäkring av fiskefartyg i enlighet med kapitel 17, jfr. § 17-3 (karta 5, 6 och 7)

  Farvatten söder om 40° nordlig bredd (karta 5).

  Farvatten öster om 55° östlig längd söder om Novaja Semlja och 65° östlig längd norr om Novaja Semlja (karta 6).

  Farvatten väster om 65° västlig längd norr om Saint John och 75° västlig längd söder om Saint John (karta 7).

  Farvatten med öppen/spridd driviskoncentration (4/10 - 6/10) eller högre, enligt vid varje tid gällande iskarta utgiven av Det Norske Meteorologiske Institutt (DNMI).

  § 17-3. Fartområde för fiskefartyg – karta 5
  Klicka på kartan för större version. 

  § 17-3. Fartområde för fiskefartyg - Östlig gräns – karta 6
  Klicka på kartan för större version. 

  § 17-3. Fartområde för fiskefartyg - Västlig gräns – karta 7 
  Klicka på kartan för större version.