Translations

Scroll to the top

Vedlegg til § 3-15 om fartsområde

 • I. Ekskluderte fartsområder, jfr. § 3-15 (kart nr. 1)

  1. Den nordlige halvkule


  1.1 Europeisk-arktiske farvann

  Farvannene nord for 72° nordlig bredde, området ut til 100 nautiske mil fra Øst-Grønlands grunnlinje og området ut til 50 nautiske mil fra Jan Mayens grunnlinje. Begrensningen gjelder dog ikke for reiser direkte til Longyearbyen og Sveagruven på Svalbard, når fartøyet passerer 72° nordlig bredde tidligst 15. mai og avgår fra disse steder senest 31. oktober. Ved slike reiser skal man passere minimum 20 og maksimum 100 nautiske, mil vest for Bjørnøya.

  1.2 Euro-asiatiske arktiske farvann

  Farvannene nord for det euro-asiatiske kontinent øst for 35° østlig lengde.

  1.3 Øst-asiatiske farvann og Beringhavet

  Øst-asiatiske farvann og Beringhavet nord for 54° 30’ nordlig bredde og farvann som bare kan nås ved passering av denne grensen inklusive reiser til de Aleutiske øyer.

  På reiser mellom steder innenfor fartsområdet må fartøyet i Beringhavet passere vest for Buldir Island eller gjennom Amchitka, Amukta eller Unimak Passes, og det forutsettes at fartøyet er utstyrt med tidsmessig navigasjonsutstyr for farvannene.

  1.4 Nord- og nordøst-amerikanske farvann og farvannene ved Vest-Grønland

  Farvannene nord for 60° nordlig bredde og farvann som bare kan nås ved passering av denne grense. St. Lawrence Seaway og de nordamerikanske innsjøer i den tid myndighetene ikke tillater fart på kanalene.

  2. Den sydlige halvkule

  Farvannene syd for 50° sørlig bredde og områdene ut til 50 nautiske mil fra grunnlinjene ved Kerguelen, Crozet Islands og Prince Edward Islands. Begrensningen gjelder dog ikke for reiser til Patagonia, Chile eller Falkland Islands og for passering av farvannet syd for 50° sørlig bredde på reise mellom steder nord for denne breddegrad. Slike reiser skal ikke foregå mer enn 50 nautiske mil sør for grunnlinjene i Chile, Patagonia og Falkland Islands.

  Kart nr. 1
  Klikk på kartet for å se større versjon.

 • II. Betingete fartsområder, jfr. § 3-15

  1. Østersjøen (kart nr. 2)

  • Den botniske bukt nord for linjen Umeå - Vasa 
  • Finskebukten øst for 25° 45’ østlig lengde. 
  • Farvannene øst for linjen Dagerort - Lyser Ort 


  2. Labrador (kart nr. 3)

  Farvannene fra Cape St. Charles til 60° nordlig bredde, hele året.

  3. Gulf of St. Lawrence og St. Lawrence River (kart nr. 3)

  • Farvannene innenfor linjer trukket mellom Port Hastings Swing Bridge V (45°38.8’N  061°24.8’V) – Port Hastings Swing Bridge Ø (45°38.9’N 061°24.8’V) (Consostredet), Cape North (47°01.7’N  060°23.5’V) - Cape Ray (47°37.3’N  059°18.2’V) (Cabotstredet), Cape Bauld - (51°38.4’N  055°25.6’V) Cape St. Charles (52°13.1’N  055°37.2’V) (Belle Isle stredet) og Baie Comeau - (49°13.5’N  068°09.0’V) Matane (48°50.8’N  067°34.5’V) (St. Lawrence River) i tiden 21. desember - 4. april.
  • Farvannene fra linjen Baie-Comeau (49°13.5’N  068°09.0’V) - Matane (48°50.8’N  067°34.5’V) til og med havnen i Montreal ved Victoria Bridge (45°29.2’N 073°32.2’V til 45°29.4’N 073°31.0’V)  i tiden 6. desember  - 4. april.


  4. St. Lawrence Seaway og de nordamerikanske innsjøer (kart nr. 3)

  Området ovenfor Victoria Bridge, Montreal fra åpningen av kanalene til 30. november.

  5. Øst-Asiatiske farvann (kart nr. 4)

  Øst-Asiatiske farvann nord for 46° nordlig bredde og syd for 54° 30’ til «the great circle line» mellom N 46°, Ø 151° og N 54° 30’, Ø 170° i tiden 1. november til 1. juni, begge dager inkludert.

  Kart nr. 2
  Klikk på kartet for å se større versjon.

  Kart nr. 3 (se detaljkart 3a - 3e)
  Klikk på kartet for å se større versjon.

  Kart nr. 3a

  Kart nr. 3b

  Kart nr. 3c

  Kart nr. 3d

  Kart nr. 3e

  Kart nr. 4
  Klikk på kartet for å se større versjon.