Translations

Scroll to the top

Vedlegg til § 3-15 og § 17-3 om fartsområde

 • III Ekskluderte fartsområder ved forsikring av fiskefartøyer etter kapittel 17, jfr. § 17-3 (kart nr. 5, 6 og 7)

  Farvannene syd for 40° nordlig bredde (kart nr. 5).

  Farvannene øst for 55° østlig lengde syd for Novaja Semlja og 65° østlig lengde nord for Novaja Semlja
  (kart nr. 6).

  Farvannene vest for 65° vestlig lengde nord for Saint John og 75° vestlig lengde syd for Saint John (kart nr. 7).

  Farvann med åpen/spredt driviskonsentrasjon (4/10 - 6/10) eller høyere som fremgår av det til enhver tid gjeldende iskart utgitt av Det Norske Meteorologiske Institutt (DNMI).

  § 17-3. Fartsområde for fiskefartøyer – Kart nr. 5
  Klikk på kartet for å se større versjon. 

  § 17-3. Fartsområde for fiskefartøyer - Østlig grense – Kart nr. 6
  Klikk på kartet for å se større versjon. 

  § 17-3. Fartsområde for fiskefartøyer - Vestlig grense – Kart nr. 7 
  Klikk på kartet for å se større versjon.