Translations

Scroll to the top

Afsnit 3: Kaskoforsikring - udvidet dækning

  • § 20-14. Udvidet maskinskadedækning

    Hvis det fremgår af forsikringsaftalen, skal forsikringen dække skade på maskineri i overensstemmelse med reglerne i kapitel 12, og de ændringer, som fremgår af § 20-11 og § 20-12, finder anvendelse for dækning af skader på maskineri, elektronisk udstyr m.v. 

    View Commentary Go to full Commentary page

    Clause 20-14. Extended cover of damage to machinery

    Section 2 applies in full to the other parts of the hull insurance. The fact that extended cover for damage to machinery has been agreed will be evident from the insurance contract. In such case, damage to machinery, electronic equipment, etc. will be covered in accordance with the ordinary rules...