Translations

Scroll to the top

§ 12-1. Hovedregel om assurandørens ansvar

Hvis fartøjet er blevet beskadiget, uden at reglerne om totaltab finder anvendelse, svarer assurandøren for omkostningerne ved at reparere skaden, således at fartøjet bliver, som det var, før skaden indtraf.

Ansvaret indtræder, efterhånden som reparationsomkostningerne påløber.

Hvis reparationen har medført særlige fordele for forsikrede ved at fartøjet er blevet forstærket eller udstyret forbedret, skal der ske fradrag i erstatningen, begrænset til de meromkostninger, som forstærkningen eller forbedringen har foranlediget.

Hvis en fuldstændig udbedring af skaderne er umulig, men fartøjet opfylder kravene til teknisk og operativ sikkerhed og kan gøres tjenligt til sit formål ved en mindre omfattende reparation, svarer assurandøren, foruden reparationsomkostningerne, for værdiforringelsen. Hvis en fuldstændig udbedring af skaderne vil medføre urimelige omkostninger, kan assurandøren kræve sit ansvar begrænset til, hvad den mindre omfattende reparation vil koste, med tillæg af værdiforringelsen.