Translations

Scroll to the top

Kohta 10-8. Vakuutus ”karilleajoehdoin”

Jos vakuutus on otettu ”karilleajoehdoin”, vakuutuksenantaja vastaa:

 • kokonaishäviöstä luvun 11 sääntöjen mukaan,
 • yhteisen haverin osallistumismaksusta ja ei-varsinaisesta (assumed) yhteisestä haverista johtuvasta menetyksestä, vrt. kohdat 4-7, 4-8, 4-9 ja 4-11,
 • vastuusta kolmansia osapuolia kohtaan luvun 13 sääntöjen mukaan,
 • alukselle tapahtuneista vahingoista, jotka ovat seurausta siitä, että:
  • alus on ajanut karille sellaisissa olosuhteissa, ettei se pysty irrottautumaan omin avuin,
  • alus on kaatunut niin, että mastot ovat meressä tai se on kääntynyt niin, että pohja on ylhäällä,
  • alus on törmännyt toiseen alukseen tai jäävuoreen,
  • aluksella on syttynyt tulipalo tai tapahtunut räjähdys, mutta ei kuitenkaan sellainen vahinko, joka johtuu  konehuoneessa syttyneestä tulipalosta tai siellä tapahtuneesta räjähdyksestä