Translations

Scroll to the top

Luku 9: Päävakuutuksenantajan ja rinnakkaisvakuutuksenantajien väliset suhteet

 • Kohta 9-1. Määritelmät

  "Päävakuutuksenantaja" tarkoittaa vakuutuksenantajaa, joka vakuutusta otettaessa on ilmoitettu päävakuutuksenantajaksi.

  "Rinnakkaisvakuutuksenantajat" tarkoittaa muita vakuutuksenantajia, jotka ovat ottaneet vastuulleen osuuden etuuden vakuutuksesta samojen vaarojen varalta ja jotka vastaavat tästä suoraan vakuutetulle.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 9-1. Definitions

  This Clause corresponds to Cl. 139 of the 1964 Plan. Sub-clause 1 defines the term “claims leader” as the one who is stated as claims leader in the insurance contract. In practice, “claims leader” is used as the designation of the insurer who is to have contact with the assured in case of a...

 • Kohta 9-2. Päävakuutuksenantajan oikeus toimia rinnakkaisvakuutuksenantajien puolesta

  Ellei muuta ei ole sovittu, on päävakuutuksenantaja oikeutettu ryhtymään kohdissa 9-3 - 9-9 mainittuihin rinnakkaisvakuutuksenantajia sitoviin toimenpiteisiin. Päävakuutuksenantaja on kaikissa näissä tapauksissa velvollinen, mikäli mahdollista, ottamaan huomioon kaikkien vakuutuksenantajien edut.

  Vaikka päävakuutuksenantaja olisi toiminut rinnakkaisvakuutuksenantajien kanssa solmittujen sopimusten vastaisesti tai jollain muulla tavalla syrjäyttänyt näiden edun, ovat päävakuutuksenantajan kohtien 9-3 - 9-8 mukaiset toimenpiteet sitovia rinnakkaisvakuutuksenantajille vakuutetun suhteen, paitsi jos vakuutettu tunsi tai hänen olisi pitänyt tuntea kyseiset seikat.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 9-2. The right of the claims leader to act on behalf of the co-insurers

  Sub-clause 1 was amended in the 2007 version. The sub-clause is otherwise identical to earlier versions of the 1996 Plan. Sub-clause 1, first sentence , establishes the general principle that the claims leader has the right to bind the co-insurers in relation to the assured to the extent that thi...

 • Kohta 9-3. Makuuttamissuunnitelma

  Päävakuutuksenantaja voi hyväksyä makuuttamissuunnitelmat kohdassa 3-26 vaaditun mukaisesti.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 9-3. Lay-up plan

  According to Cl. 3-26, the assured shall if the ship is to be laid up draw up a lay-up plan and submit it to the insurer for his approval. It is not practical to send this plan to all the co-insurers; it must be sufficient that it is approved by the claims leader. Other notifications pursuant to...

 • Kohta 9-4. Haveriin liittyvät ilmoitukset

  Haveriin liittyvät ilmoitukset voidaan antaa päävakuutuksenantajalle.

  Päävakuutuksenantajan on niin pian kuin mahdollista lähetettävä ilmoitukset edelleen asianomaisille rinnakkaisvakuutuksenantajille, mukaan lukien vahinkoilmoitus arvioiduin kustannuksin.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 9-4. Notification of a casualty

  This Clause was amended in the 2013 Plan. Notifications of a casualty may be given to the claims leader with binding effect on the co-insurers, cf. sub-clause 1 . It is of great practical importance for the assured that, in the event of a casualty, he can look to the claims leader. If the...

 • Kohta 9-5. Aluksen pelastaminen

  Päävakuutuksenantaja voi ryhtyä toimenpiteisiin aluksen pelastamiseksi. Hän voi ilmoittaa vakuutetulle, että pelastamisesta on luovuttu tai että vakuutuksenantajat aikovat rajoittaa vastuunsa kustannuksista kohdan 4-21 mukaisesti.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 9-5. Salvage

  This Clause corresponds to Cl. 142 of the 1964 Plan. The provision authorises the claims leader to decide if, and in the event how, a salvage operation shall be conducted, and to decide when to abandon the salvage operation or whether the insurer shall exercise his authority to limit his liabilit...

 • Kohta 9-6. Aluksen siirto ja korjaus

  Päävakuutuksenantaja tekee päätökset kohtien 3-20 ja 12-10 - 12-13 mukaan. Jos vakuutettu on vaatinut aluksen kuntoonpanokelvottomaksi julistamista, päävakuutuksenantaja päättää myös, siirretäänkö alusta kohdan 11-6 mukaisesti.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 9-6. Removal and repairs

  This Clause corresponds to Cl. 143 of the 1964 Plan. The provision authorises the claims leader to grant requests for removal to a repair yard under Cl. 3-20 and to make decisions concerning repairs. The claims leader’s decision-making authority in relation to Cl. 3-20 is new and is based on...

 • Kohta 9-7. Vakuuden asettaminen

  Jos päävakuutuksenantaja on omasta ja rinnakkaisvakuuttajien puolesta asettanut takuun tai vastatakuun vakuutetun vastuulle yhteentörmäyksen, muun törmäyksen tai pelastuksen seurauksena, hän voi vaatia takuumäärästä 1 % provision. Jos takuu on avoin, provisio lasketaan todellisesta bruttovastuusta.

  Jos rinnakkaisvakuutuksenantajalle on ilmoitettu, että päävakuutuksenantaja on antanut takuun alakohdan 1 mukaan, rinnakkaisvakuutuksenantaja ei saa maksaa vastuuseen liittyvää korvausta suoraan vakuutetulle.

  Rinnakkaisvakuutuksenantaja ei voi päävakuutuksenantajaan nähden kuitata vastasaatavia, ellei hän ole ennen vakuuden asettamista erikseen varannut tätä oikeutta.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 9-7. Provision of security

  This provision corresponds to Cl. 144 of the 1964 Plan. Sub-clause 1 regulates the claims leader’s right to commission from the co-insurers upon the provision of security. Under Cl. 5-12 the insurer does not have any obligation to provide security for the assured’s liability to third parties....

 • Kohta 9-8. Erimielisyydet kolmannen osapuolen kanssa

  Jos kolmas osapuoli vaatii korvausta vakuutetulta vakuutuksen kattaman vastuun osalta tai jos vakuutetulla on korvausvaatimus, johon vakuutuksenantajilla on sijaan tulo-oikeus, päättää päävakuutuksenantaja kanteen nostoa, valitusta ja sovintoa koskevista kysymyksistä.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 9-8. Disputes with third parties

  This Clause is identical to earlier versions of the 1996 Plan. The Commentary was amended in the 2007 Version in accordance with the amendment to Cl. 9-2. The claims leader should also be empowered to represent all the co-insurers in the event of legal proceedings against a third party. The Claus...

 • Kohta 9-9. Korvauslaskelma

  Päävakuutuksenantaja huolehtii korvauslaskelman laatimisesta. Laskelma sitoo rinnakkaisvakuutuksenantajia, sillä edellytyksellä, että se on vakuutusehtojen mukainen.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 9-9. Claims adjustment

  The provision establishes that it is the claims leader who is responsible for the claims adjustment. In accordance with established practice, this is binding on the co-insurers, provided that it is in accordance with the insurance conditions. This implies that the claims leader’s discretionary...

 • Kohta 9-10. Rinnakkaisvakuutuksenantajan maksukyvyttömyys

  Jos rinnakkaisvakuutuksenantaja on maksukyvytön, vakuutetun on katettava tämä osuus niistä kuluista, jotka päävakuutuksenantaja on maksanut vakuutetun puolesta. Maksukyvyttömän rinnakkaisvakuutuksenantajan osuus niistä kuluista, jotka päävakuutuksenantaja on maksanut kaikkien vakuutuksenantajien puolesta, jaetaan määräsuhteessa päävakuutuksenantajan ja muiden rinnakkaisvakuutuksenantajien välillä.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 9-10. Insolvency of a co-insurer

  This Clause was amended in the 2013 Plan. The provision regulates the risk of a co-insurer becoming insolvent when the claims leader has had disbursements, part of which the co-insurer should have paid. According to the first sentence , the assured bears the risk of a co-insurer’s insolvency if t...

 • Kohta 9-11. Korkoa päävakuutuksenantajan kuluille

  Päävakuutuksenantajalla on oikeus veloittaa korkoa vakuutuksenantajien tai vakuutetun puolesta maksetuista kuluista. Kohtaa 5-4 sovelletaan vastaavasti.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 9-11. Interest on the disbursements of the claims leader

  In practice, the claims leader will often make disbursements on behalf of all the insurers, e.g. for surveys. Accordingly, there is a need for a rule which entitles him to charge interest on these disbursements. For disbursements made by the claims leader on behalf of the assured, the duty of the...