Translations

Scroll to the top

Luku 7: Kiinnityksenhaltijan myötä vakuuttaminen

 • Kohta 7-1. Kiinnityksenhaltijan oikeus vakuutuksenantajaa vastaan

  Jos vakuutuksen kattama etuus on kiinnitetty, kattaa vakuutus myös kiinnityksenhaltijan etuuden, mutta vakuutuksenantaja voi vedota kohdissa 3-36 - 3-38 mainittuihin samastamista koskeviin sääntöihin.

  Jos vakuutuksenantajalle on ilmoitettu kiinnityksestä, sovelletaan kohtien 7-2 - 7-4 sääntöjä. Ilmoitus astuu voimaan, kun se saapuu vakuutuksenantajalle.

  Vakuutuksenantajan on ilmoitettava kiinnityksenhaltijalle, että kiinnitys on huomioitu ja mitä vaikutuksia sillä on kiinnityksenhaltijan oikeuksiin vakuutukseen liittyen.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 7-1. Rights of a mortgagee against the insurer

  The Commentary to this Clause was rewritten in 2016. Sub-clause 1  states that the mortgagee's interest is automatically covered. The mortgagee is co-assured even though notice is not given pursuant to sub-clause 2. The consequence of failure to give such notice is simply that the mortgagee will...

 • Kohta 7-2. Vakuutuksen muuttaminen ja irtisanominen

  Jos vakuutussopimusta on muutettu tai se on irtisanottu, se ei vaikuta kiinnityksenhaltijan oikeuksiin, paitsi jos vakuutuksenantaja on ilmoittanut tälle asiasta erikseen vähintään 14 päivän varoitusajalla. Tätä ei kuitenkaan sovelleta sotariskivakuutukseen, vrt. kohdan 15-8 alakohdan 1 toinen lause.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 7-2. Amendments and cancellation of the insurance

  The Commentary to this Clause was rewritten in 2016. The first sentence of the provision states that amendments to or cancellation of the insurance contract may not be invoked against the mortgagee unless he has been notified by the insurer. This expands somewhat the mortgagee's protection in...

 • Kohta 7-3. Vaatimusten käsittely, korvauslaskelmat yms.

  Päätökset, joita tarvitaan haverin, korvauslaskelman tai kolmannelle osapuolelle kohdistettavan vaatimuksen suhteen, voidaan tehdä kiinnityksenhaltijan osallistumatta asian käsittelyyn.

  Kokonaishäviötä koskevasta korvausoikeudesta ei voi luopua kokonaan tai osittain kiinnityksenhaltijan vahingoksi.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 7-3. Handling of claims, claims adjustments, etc.

  The Commentary to this Clause was rewritten in 2016. Sub-clause 1 reflects the situation in marine insurance where it is most practical for the person effecting the insurance or the assured who is responsible for the operation of the ship, to have authority to negotiate the settlement of the clai...

 • Kohta 7-4. Korvauksen maksaminen

  Kokonaishäviössä kiinnityksenhaltijan etuudet ovat etusijalla.

  Vakuutuksenantaja voi ilman kiinnityksenhaltijan suostumusta maksaa korvausta vahingosta, joka yksittäisen haverin yhteydessä ylittää 5 % vakuutusmäärästä, ainoastaan suoritetusta työstä laadittua ja kuitattua laskua vastaan. Jos alus on vakuutettu samojen vaarojen varalta kahden tai useamman vakuutuksenantajan toimesta, tämä rajoitus koskee vakuutuksenantajien yhteenlaskettuja maksuja.

  Kohdan 12-1 alakohdan 4 ja kohdan 12-2 mukaista korvausta ei voi maksaa ilman kiinnityksenhaltijan suostumusta.

  Korvausta ajanhukasta ei voi maksaa ilman sellaisen pantinhaltijan suostumusta, jonka pantti kohdistuu aluksen rahtituloihin.

  Vakuutuksen kattaman kolmanteen osapuoleen kohdistuva vastuu voidaan korvata vain kolmannen osapuolen antamaa kuittia vastaan.

  Ilman kiinnityksenhaltijan suostumusta vakuutuksenantaja voi kuitata vain sellaisia saatavia, jotka liittyvät asianomaisen aluksen vakuutussopimukseen, ja jotka ovat erääntyneet korvauksen suorittamista edeltävän kahden viimeisen vuoden aikana.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 7-4. Payment of compensation

  The Commentary to this Clause was rewritten in the 2013 Plan Version 2016 and further amended in the 2019 Version. Sub-clause 1 gives the mortgagee priority in the event of total loss. Parties other than the owner may also be entitled to compensation. Hence, the rule states that the mortgagee is...