Translations

Scroll to the top

Kappale 4: Vakuutuksenantajan oikeus vakuutuskohteeseen kun korvaus maksetaan

 • Kohta 5-19. Vakuutuksenantajan oikeus vakuutuskohteeseen

  Vahinkoa tai kokonaismenetystä korvattaessa vakuutuksenantajalle syntyy sijaan tulo-oikeus vakuutetun oikeuksiin vakuutuskohteeseen tai sellaisiin vakuutuskohteen osiin, jotka hän on korvannut, paitsi jos hän viimeistään korvausta maksettaessa luopuu tästä oikeudesta. Kohtaa 2-4 sovelletaan vastaavasti.

  Kokonaishäviön sattuessa vakuutettu on velvollinen siirtämään vakuutuksenantajalle vakuutuskohteen omistusoikeuden ja luovuttamaan kaikki asiakirjat, joilla on merkitystä hänelle omistajana. Tässä yhteydessä syntyvistä kuluista vastaa vakuutuksenantaja.

  Vahingon yhteydessä sovelletaan vastaavasti kohdan 5-13 alakohdan 2 ensimmäistä lausetta.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 5-19. Right of the insurer to take over the object insured

  This Clause corresponds to Clauses 102 and 103 of the 1964 Plan. Sub-clause 1 is a merger of sub-clauses 1, first sentences, of clauses 102 and 103 of the 1964 Plan, and confirms the principle that, upon payment of compensation, the insurer is subrogated to the assured’s rights in the object...

 • Kohta 5-20. Vakuutuskohteen rasitukset

  Jos vakuutuksenantaja sen jälkeen, kun hän on ottanut haltuunsa koko vakuutuskohteen tai osan siitä kohdan 5-19 mukaisesti, joutuu vastaamaan sen poiskuljetukseen liittyvistä kuluista, on vakuutetun korvattava vakuutuksenantajalle kulut, jotka ylittävät poissiirrettävän esineen arvon.

  Jos vakuutuskohde on sellaisen rasituksen kohteena jota vakuutus ei kata, on vakuutetun tältä osin suoritettava korvaus vakuutuksenantajalle.

  Jos vakuutetun on hylättävä alus kolmanteen osapuoleen kohdistuvan vastuun rajoittamiseksi, tämä voidaan tehdä ottamatta huomioon vakuutuksenantajan kohdan 5-19 mukaisia oikeuksia.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 5-20. Charges on the object insured

  This Clause corresponds to Cl. 104 of the 1964 Plan. Sub-clause 1 regulates the position where the insurer is ordered to remove objects (wreck, equipment) which he has taken over. In the 1964 Plan, the rule applied only to the insurer’s take-over of the wreck; now it also applies to damage, e.g.,...

 • Kohta 5-21. Vakuutuskohteen säilyttäminen

  Vakuutuksenantaja vastaa vakuutetun kohteen säilyttämisen kannalta tarvittavien toimenpiteiden vaatimista kuluista sellaisen haverin jälkeen, joka antaa vakuutetulle oikeuden korvaukseen kokonaishäviöstä. Vakuutettu on velvollinen ryhtymään kyseisiin toimenpiteisiin myös sen jälkeen, kun vakuutuksenantaja on ottanut esineen haltuunsa, jos viimeksi mainittu ei pysty itse huolehtimaan omista oikeuksistaan kohteen suhteen.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 5-21. Preservation of the object insured

  This Clause is identical to Cl. 105 of the 1964 Plan. Under Cl. 3-30, it is the assured’s duty to take measures to avert or minimise loss, and under Cl. 4-12 the insurer shall cover the costs involved in such measures. However, it may be doubtful whether these rules are applicable if it has alrea...

 • Kohta 5-22. Vakuutuksenantajan sijaan tulo-oikeus vakuutuskohteen vahinkoa koskevan vaatimuksen osalta

  Vakuutuksenantaja astuu vakuutetun sijaan sellaisiin kolmansiin osapuoliin kohdistuvassa vaatimuksessa, jotka ovat velvollisia maksamaan korvausta vakuutuksenantajan kattaman vakuutuskohteen vahingoittuessa. Tätä ei kuitenkaan sovelleta vakuutussopimukseen perustuviin korvausvaatimuksiin.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 5-22. Right of subrogation of the insurer in respect of damage to the object insured

  This Clause is identical to Cl. 106 of the 1964 Plan. When the insurer takes over the object insured, the question arises as to what will happen to the claims for damages the assured has against third parties in connection with damage to the object insured. If a claim has arisen from the casualty...