Translations

Scroll to the top

Kohta 21-22. Vakuutuksenantajan oikeudet vastuutapauksessa

Jos vakuutuksenantaja haluaa itse sovitella asian tai maksaa vastuumäärän, hänen ei tarvitse kattaa erimielisyyden käsittelystä syntyviä muita kuluja.

Vakuutuksenantajalla on oikeus maksaa mikä tahansa korvaus suoraan vahinkoa kärsineelle osapuolelle.