Translations

Scroll to the top

Kappale 4: Kaskovakuutus – suppea kate

 • Kohta 20-15. Vakuutus “vain kokonaishäviön varalta” (against total loss only, T.L.O.)

  Jos vakuutus on otettu “vain kokonaishäviön varalta”, vakuutuksenantaja vastaa kokonaishäviöstä luvun 11 sääntöjen mukaisesti.

   

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 20-15. Insurance "against total loss only" (T.L.O.)

  This Clause is identical to Cl. 10-5. Insurance “against total loss only” occurs in very special situations, e.g. in connection with the towage of a ship that is to be sent to the breaker’s yard. In that event the insurer will only be liable for total loss in accordance with the rules in Chapter...

 • Kohta 20-16. Vakuutus “karilleajoehdoin”

  Jos vakuutus on otettu ”karilleajoehdoin”, vakuutuksenantaja vastaa:

  • kokonaishäviöstä luvun 11 sääntöjen mukaan,
  • yhteisen haverin osallistumismaksusta ja ei-varsinaisesta (assumed) yhteisestä haverista johtuvasta menetyksestä, vrt. kohdat 4-7, 4-8, 4-9 ja 4-11,
  • vastuusta kolmansia osapuolia kohtaan luvun 13 sääntöjen mukaan,
  • alukselle tapahtuneista vahingoista, jotka ovat seurausta siitä, että:
   • alus on ajanut karille sellaisissa olosuhteissa, ettei se pysty irrottautumaan omin avuin;
   • alus on kaatunut niin, että mastot ovat meressä tai se on kääntynyt niin, että pohja on ylhäällä;
   • alus on törmännyt toiseen alukseen tai jäävuoreen;
   • aluksella on syttynyt tulipalo tai tapahtunut räjähdys, mutta ei kuitenkaan sellainen vahinko, joka johtuu konehuoneessa syttyneestä tulipalosta tai siellä tapahtuneesta räjähdyksestä.
  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 20-16. Insurance "on stranding terms"

  This Clause is identical to Cl. 10-8. This provision affords the same cover as Cl. 10-7, plus a limited cover against damage and against loss in connection with measures taken to avert such damage. The provision will hardly be of any great significance in connection with ordinary hull insurance,...