Translations

Scroll to the top

Kappale2: Kaskovakuutus

 • Kohta 20-6. Suhde lukuihin 10-13

  Lukujen 10 - 13 määräyksiä sovelletaan ottaen huomioon ne muutokset, jotka seuraavat tästä kappaleesta.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 20-6. The relationship to Chapters 10-13

  The provision states that for hull insurance the rules of Chapters 10 to 13 apply, with such amendments as follow from this Section.

 • Kohta 20-7. Kasko ja rahtietuusvakuutus/ks. Kohta 10-12

  Jos vakuutettu saa etuusvakuutuksen mukaisen korvauksen, kaskovakuutuksenantajan vastuuta vähennetään vastaavasti, paitsi jos kaskovakuutuksen-antaja on etukäteen suostunut tällaisen vakuutuksen ottamiseen.

   

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 20-7. Hull and freight-interest insurance/Ref. Clause 10-12

  The hull insurer may consent to the effecting of interest insurance. In that event, the reduction rule will only apply to interest insurances which are larger than what the hull insurer has consented to.

 • Kohta 20-8. Kuntoonpanokelvottomaksi julistaminen/ laskennallinen kokonaishäviö/ks. Kohta 11-3

  Kohdan 11-3 alakohdan 2 ensimmäisen lauseen sijaan sovelletaan seuraavaa: Alus on kuntoonpanokelvoton, kun se on kärsinyt niin suuria haverivahinkoja, että niiden korjauskustannukset olisivat vähintään 90 % vakuutusarvosta tai aluksen arvosta korjattuna, mikäli se on vakuutusarvoa korkeampi.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 20-8. Condemnation/Ref. Clause 11-3

  The condemnation limit is 90 % in relation to Cl. 11-3. A limit of 80 % is too advantageous when taking into account that the average age of the fleet is far higher today than 30-40 years ago, that the international marine insurance market relies on a condemnation limit of 100 %.

 • Kohta 20-9. Muusta kuin teräksestä valmistettujen alusten rungon vahingot/ks. Kohta 12-1

  Kun kysymyksessä ovat muusta kuin teräksestä valmistetun aluksen rungon vahingot, vakuutuksenantaja ei vastaa seuraavista:

  • kölin vääntyminen tai kölin vääntymisestä aiheutuneet vahingot. Sama koskee arvon vähenemistä sen johdosta, että korjauksia ei ole suoritettu, 
  • vahingot, jotka johtuvat aluksen törmäyksestä jäähän tai kosketuksesta jään kanssa, 
  • rungon ja kansien tiivistäminen.
  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 20-9. Damage to the hull of vessels which are not built of steel/Ref. Clause 12-1

  Sub-clause 1 (a)  is first and foremost relevant to insurance of vessels deserving of preservation. Sub-clause 1 (b)  is not intended to cover more unforeseeable forms of striking against ice, e.g. where an ice floe has drifted out from a branch of a fjord to an open area of water where there is...

 • Kohta 20-10. Rajoitettu kate konevahingoille

  Ellei vakuutussopimuksessa ole sovittu toisin, vastaa vakuutuksenantaja ainoastaan seuraaville osille:

  • koneisto tarvikkeineen, 
  • koneiston ulkopuoliset putket ja sähköjohdot ja  
  • elektroniset laitteet

  mikäli vahinko on seurausta yhteentörmäyksestä, muusta törmäyksestä, maanjäristyksestä, konehuoneen ulkopuolisesta räjähdyksestä, tulipalosta tai siitä, että alus on uponnut tai kaatunut tai alus on täyttynyt vedellä letkun tai putken rikkouduttua aluksella, sillä edellytyksellä, että rikkoutuminen ei johtunut korroosiosta tai iästä. Kovien sääolosuhteiden aiheuttamat elektronisten laitteiden vahingot korvataan kuitenkin, jos sama haveri aiheutti vahinkoa rungolle tai kansirakenteille.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 20-10. Limited cover of damage to machinery

  The Commentary to Cl. 17-13 was amended in 2016. Cl. 20-10 is identical to Cl. 17-13.  The Clause provides limited cover for damage to machinery. On the other hand, extended cover for damage to machinery may be effected in accordance with Cl. 17-18. The wording has been editorially amended in the...

 • Kohta 20-11. Ajan säästämiseksi liittyvät kulut/ks. Kohdat 12-7, 12-8, 12-11 ja 12-1

  Vakuutuksenantaja ei vastaa seuraavissa tilanteissa syntyneistä kuluista:

  • väliaikaiset kohdan 12-7 alakohdan 2 mukaiset korjaukset siltä osin, mikä ylittää lopullisten korjausten lykkäyksellä saavutetun säästön, 
  • jos vakuutettu kohdan 12-8 mukaisesti kiirehtii korjaustyötä ylimääräisillä toimenpiteillä ajanhukkansa rajoittamiseksi, 
  • kohdan 12-12 alakohdan 2 sääntöjen mukaiset korjaukset ja aluksen siirto siltä osin, joka ylittää sen määrän, joka olisi korvattu, jos alhaisin korjattu tarjous olisi hyväksytty, eikä ajanhukasta kohdan 12-11 alakohdan 2 mukaisesti
  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 20-11. Costs incurred in saving time/Ref. Clause 12-7, Clause 12-8, Clause 12-11 and Clause 12-12

  The provision excludes the time-loss element in the ordinary hull conditions from the cover under the coastal hull insurance conditions. 

 • Kohta 20-12. Vähennykset /ks. Kohdat 12-15, 12-16 ja 12-18

  • Jäävahinkovähennys, vrt. kohta 12-15:
   Vahinko, joka johtuu törmäyksestä jäähän tai kosketuksesta jään kanssa, korvataan vakuutussopimuksessa mainituin vähennyksin. 
  • Elektronisten laitteiden vahinkovähennys:
   Elektronisten laitteiden vahingot korvataan vakuutussopimuksessa mainituin vähennyksin. 
  • Konevahinkovähennys, vrt. kohta 12-16:
   Koneiden tms. vahingot korvataan vakuutussopimuksessa mainituin vähennyksin.
  • Omavastuuosuus, vrt. kohta 12-18:
   Kunkin yksittäisen haverin osalta vähennetään vakuutussopimuksessa mainittu määrä.

   

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 20-12. Deductions/Ref. Clause 12-15, Clause 12-16 and Clause 12-18

  Sub-clause (a)  refers to ice damage. According to the 2013 Plan the deduction will be the subject of individual negotiations where inter alia the strength of the hull and ice class will be taken into account. According to the Plan, the deduction applies only to partial damage in accordance with...

 • Kohta 20-13. Yhteentörmäysvastuu/ks. Kohta 13-1

  Kohdan 13-1 alakohdan 2 rajoitusten lisäksi sovelletaan seuraavaa:
  Vakuutuksenantaja ei kata kohdan 13-1 mukaista vastuuta kalojen tai kaloja elävänä pitävien rakenteiden vahingoista tai menetyksestä, kun vahinko tai menetys tapahtuu käynnillä kyseisellä rakenteella. Käynnillä tarkoitetaan saapumista, ankkurointia, työskentelyä, purkua, lastausta ja lähtöä.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 20-13. Collision liability/Ref. Clause 13-1

  “By a call is meant arrival, anchoring, working, discharging, loading and leaving”, it is made clear that the insurance does not cover any collision liability to the relevant structure or any fish contained therein during the whole period when the insured vessel is calling at the structure. The...