Translations

Scroll to the top

§ 5-25. Regler i forbindelse med fremsættelse af erstatningskrav og begrænsning for forsikringsaftaler indgået under finsk lov og jurisdiktion

Såfremt assurandøren  helt eller delvist afviser et krav, skal assurandøren underrette forsikrede om, at denne har pligt til at henvise krav om erstatningsopgørelse til den finske dispachør inden et år. Såfremt denne frist overskrides, kan den forsikrede miste rettigheden til at fremsætte krav mod assurandøren. Tidsfristen skal regnes fra den dag, hvor forsikrede modtager skriftlig underretning om assurandørens afgørelse samt om denne tidsfrist.

Assurandøren skal vedlægge instruktion om appel i forbindelse med sin beslutning, som udtrykkelig oplyser om tidsfristen indenfor hvilken kravet om erstatningsopgørelse skal være fremsat overfor den finske dispachør.

Assurandøren svarer for omkostninger, som dispachøren pådrager sig i denne forbindelse samt for dispachørens salær.