Translations

Scroll to the top

Afsnit 4: Forsikringssummen som grænse for assurandørens ansvar

 • § 4-18. Hovedregel

  Assurandøren svarer indtil forsikringssummen for tab, der er forårsaget ved et enkelt havari. For redningsomkostninger opstået i tilknytning til et sådant havari, svarer assurandøren derudover indtil et beløb svarende til forsikringssummen. Overstiger redningsomkostningerne dette beløb, svarer assurandøren i kaskoforsikring også med den del af forsikringssummen, som ikke er gået med til dækning af skade på eller tab af skibet.

  For ansvar overfor tredjemand som følge af sammenstød eller stød svarer assurandøren særskilt overensstemmende med reglerne i § 13-3 og § 14-1.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 4-18. Main rule

  This Clause corresponds to Cl. 79 of the 1964 Plan, and Cefor I.3 and PIC Cl. 5.7. This provision establishes the principle that the insurer is liable up to the sum insured for each individual casualty, and shall apply in all branches where a sum insured is agreed. Sub-clause 1, first sentence , ...

 • § 4-19. Ansvar ud over forsikringssummen

  Selvom forsikringssummen overskrides, erstatter assurandøren:

  • tab som nævnt i § 4-3 til § 4-5, og § 5-21, første punkt,
  • renter af erstatningen.
  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 4-19. Liability in excess of the sum insured

  This Clause corresponds to Cl. 80 of the 1964 Plan and the relevant Nordic Insurance Contracts Acts. It is a traditional principle in marine insurance that the assured, in addition to the cover which the insurance affords him within the limits of the sum insured, is entitled to separate cover of ...

 • § 4-20. Ansvarsgrænsen ved kombination af flere farer

  Hvis assurandøren efter § 2-13, § 2-14 eller § 2-16 bliver pålagt at dække en del af skaden, begrænses hans ansvar til en tilsvarende del af de beløb, der er nævnt i § 4-18 og § 4-19.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 4-20. Limit of liability where loss is caused by a combination of perils

  This Clause corresponds to Cl. 81 of the 1964 Plan. The provision is based on ND 1956.323 NH Pan, where the question was how the limitation up to the sum insured was to be applied in the event of a casualty with a “mixed cause”. Liability for the damage to the ship was apportioned, with the marin...

 • § 4-21. Assurandørens adgang til at frigøre sig fra videre ansvar ved at udbetale forsikringssummen

  Når et havari er indtruffet, kan assurandøren frigøre sig fra videre ansvar ved at meddele forsikrede, at han vil udbetale forsikringssummen.

  Tab som nævnt i § 4-3 til § 4-5, § 4-7 til § 4-12 og § 5-21, første punkt erstattes ud over forsikringssummen efter reglerne i § 4-18 og § 4-19, såfremt det skyldes foranstaltninger iværksat før forsikrede fik meddelelse om assurandørens beslutning.

  Assurandøren har i dette tilfælde ingen ret til forsikringsgenstanden efter § 5-19.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 4-21. Right of the insurer to avoid further liability by payment of the sum insured

  This Clause corresponds to Cl. 82 of the 1964 Plan. Under sub-clause 1 , the insurer may avoid further liability by paying the sum insured. There is no time-limit on the insurer’s right to limit his liability. The principle in sub-clause 1 is only applicable in property insurance. The insurer...