Translations

Scroll to the top

Afsnit 6. Identifikation

 • § 3-36. Identifikation mellem forsikrede og hans hjælpere

  Assurandøren kan ikke overfor forsikrede påberåbe sig fejl eller forsømmelser begået af skibets fører eller mandskab i tjeneste som sømænd.

  Assurandøren kan overfor forsikrede påberåbe sig fejl eller forsømmelser begået af alle organisationer eller personer, der har fået delegeret beslutningstagende myndighed fra forsikrede vedrørende funktioner af væsentlig betydning for forsikringsdækningen, såfremt fejlen eller forsømmelsen knytter sig til en sådan funktion.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 3-36. Identification of the assured with his servants

  This Clause corresponds to Cl. 59 and Cl. 61 of the 1964 Plan. The Commentary on the first sub-clause was amended in the 2010 version. Sub-clause 1 sets out the important principle that there shall be no identification with the master or crew in respect of faults or negligence committed "in their...

 • § 3-37. Identifikation mellem flere forsikrede og mellem forsikrede og medejer

  Assurandøren kan ikke overfor forsikrede påberåbe sig fejl eller forsømmelser begået af en anden sikret eller medejer i det forsikrede skib, eller nogen, som disse kan identificeres med, efter § 3-36 stykke 2, medmindre denne forsikrede eller medejer har besluttende myndighed for skibets drift.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 3-37. Identification of two or more assureds with each other and of the assured with a co-owner

  This Clause corresponds to Cl. 60, Cl. 129 and Cl. 134, sub-clause 2 of the 1964 Plan. The provision regulates faults and negligence committed by the assured or co-owners of the insured ship and, to a certain extent, brings together and expands on Cl. 60, Cl. 129 and Cl. 134, sub-clause 2 of the...

 • § 3-38. Identifikation mellem forsikrede og forsikringstager

  Assurandøren kan overfor forsikrede påberåbe sig fejl eller forsømmelser begået af forsikringstageren.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 3-38. Identification of the assured with the person effecting the insurance

  As mentioned earlier, the 1964 Plan contained no rules on identification between the person effecting the insurance and the assured. However, the system of the Plan did provide that there was to be full identification between the person effecting the insurance and the assured, an approach that ha...