Translations

Scroll to the top

§ 1-4B. Voldgift klausul

Såfremt parterne skriftligt har aftalt at enhver uenighed skal henføres til voldgift, skal følgende være gældende i stedet for klausul 1-4A:

Enhver uenighed som opstår ud af eller i forbindelse med en forsikringsaftale, inklusiv enhver uenighed med henblik på eksistens, overtrædelse, afslutning eller gyldighed heraf, skal endelig afgøres ved voldgift efter de regler for voldgift procedure, som er aftalt af Det Nordiske Voldgiftsinstitut (The Nordic Offshore and Maritime Arbitration Association), og som er i kraft på det tidspunkt, hvor sådan voldgifts forhandlinger indledes. Det Nordiske Voldgiftsinstituts ”bedste praksis” retningslinjer finder anvendelse.

Hvis en forsikring baseret på denne Plan er effektueret med nordisk hovedassurandør, skal voldgift finde sted der hvor hovedassurandørens hovedkontor er placeret på det tidspunkt, hvor forsikringsaftalen indgås. Det er udelukkende det pågældende steds ret, som skal være gældende.

Hvis en forsikring baseret på denne Plan er effektueret med en ikke-nordisk hovedassurandør, skal voldgift finde sted i Oslo såfremt andet sted ikke er aftalt. Norsk ret skal udelukkende være gældende. Såfremt parterne har aftalt voldgift i andet nordisk land, skal dette lands ret udelukkende være gældende.

Såfremt parterne har aftalt voldgift i et ikke-nordisk land, skal norsk ret udelukkende være gældende.

Enhver ændring af betingelserne under stykke 2, 3 og 4 skal være skriftligt.