Translations

Scroll to the top

§ 21-22. Assurandørens rettigheder ved ansvar

Hvis assurandøren er villig til at ordne en sag i mindelighed eller betale ansvarssummen, svarer han ikke for videre udgifter i tvisten.

Assurandøren er berettiget til at betale enhver erstatning direkte til skadelidte.