Translations

Scroll to the top

Afsnit 4: Kaskoforsikring - begrænset dækning

 • § 20-15. Forsikring “kun mod totaltab” (K.m.t.)

  Er forsikringen tegnet “kun mod totaltab”, svarer assurandøren for totaltab i overensstemmelse med reglerne i kapitel 11.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 20-15. Insurance "against total loss only" (T.L.O.)

  This Clause is identical to Cl. 10-5. Insurance “against total loss only” occurs in very special situations, e.g. in connection with the towage of a ship that is to be sent to the breaker’s yard. In that event the insurer will only be liable for total loss in accordance with the rules in Chapter...

 • § 20-16. Forsikring “på strandingsbetingelser”

  Hvis forsikringen er tegnet “på strandingsbetingelser”, svarer assurandøren for:

  • totaltab i overensstemmelse med reglerne i kapitel 11, 
  • havari grosse-bidrag og tab ved uegentlig havari grosse, jf. § 4-7, § 4-8, § 4-9 og § 4-11, 
  • ansvar overfor tredjemand i overensstemmelse med reglerne i kapitel 13, 
  • skader på fartøjet, der er en følge af:
   • at fartøjet har grundstødt under sådanne forhold, at det ikke bringes flot ved egen hjælp;
   • at fartøjet er kæntret, således at det ligger med masterne i vandet eller bunden i vejret;
   • at fartøjet har stødt sammen med et andet fartøj eller isbjerg; 
   • at der er opstået brand eller eksplosion, dog undtagen skade, der forvoldes i maskinrummet ved brand eller eksplosion opstået her.
  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 20-16. Insurance "on stranding terms"

  This Clause is identical to Cl. 10-8. This provision affords the same cover as Cl. 10-7, plus a limited cover against damage and against loss in connection with measures taken to avert such damage. The provision will hardly be of any great significance in connection with ordinary hull insurance,...