Translations

Scroll to the top

§ 21-22. Försäkringsgivarens rättigheter vid ansvar

Om försäkringsgivaren är villig att göra upp i godo eller betala ansvarsbeloppet, är han inte ansvarig för ytterligare kostnader i tvisten.

Försäkringsgivaren har rätt att betala vilken som helst ersättning direkt till den som har lidit skada.