Translations

Scroll to the top

Avsnitt 4: Kaskoförsäkring – begränsad täckning

 • § 20-15. Försäkring “endast mot totalförlust”

  Om försäkring “endast mot totalförlust” har tecknats är försäkringsgivaren ansvarig för totalförlust i enlighet med bestämmelserna i kapitel 11.

   

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 20-15. Insurance "against total loss only" (T.L.O.)

  This Clause is identical to Cl. 10-5. Insurance “against total loss only” occurs in very special situations, e.g. in connection with the towage of a ship that is to be sent to the breaker’s yard. In that event the insurer will only be liable for total loss in accordance with the rules in Chapter...

 • § 20-16. Försäkring “på strandningsvillkor”

  Om försäkring “på strandningsvillkor” har tecknats är försäkringsgivaren ansvarig för följande:

  • totalförlust i enlighet med bestämmelserna i kapitel 11,
  • gemensamt haveribidrag och förlust vid oegentligt gemensamt haveri, jfr. § 4-7, § 4-8, § 4-9 och § 4-11,
  • ansvar gentemot tredje man i enlighet med bestämmelserna i kapitel 13,
  • skada på fartyget som är en följd av:

        - att fartyget har grundstött stött på grund under sådana förhållanden att det inte kan komma flott själv,

        - att fartyget har kantrat så att det ligger med masterna i sjön eller botten upp,

        - att fartyget har kolliderat med ett annat fartyg eller ett isberg,

        - att brand eller explosion har inträffat, dock undantaget skada som vållas i maskinrummet av brand eller
     explosion som har uppstått där.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 20-16. Insurance "on stranding terms"

  This Clause is identical to Cl. 10-8. This provision affords the same cover as Cl. 10-7, plus a limited cover against damage and against loss in connection with measures taken to avert such damage. The provision will hardly be of any great significance in connection with ordinary hull insurance,...