Translations

Scroll to the top

Avsnitt 5-1: Allmänna bestämmelser om krigsförsäkringens omfattning

 • § 18-59. Täckta risker

  Försäkringen omfattar krigsrisk, jmf. § 2-9.

  Om försäkringen mot sjörisk har upphävts under förhållanden som anges i § 3-19, omfattar försäkringen också sjörisk, jfr. § 2-8.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-59. Perils covered

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-1. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-1.  Section 5 will only apply if it has been agreed that the insurance of the MOU also covers war perils. If the insurance contract is silent on whether it covers marine or war perils,...

 • § 18-60. Försäkrade intressen

  Beroende på § 18-61 så täcker försäkringen:

  • totalförlust och skada, jfr. avsnitt 2-1 till 2-3 ovan samt 5-4 och 5-5 nedan,
  • kollisionsansvar, jfr. avsnitt 2-4 ovan,
  • kaskointresse/fraktintresse, jfr. avsnitt 3 ovan,
  • tidsförlust, jfr. avsnitt 4 ovan samt 5-6 nedan,
  • redaransvar (P&I), jfr. avsnitt 5-7 nedan inkluderande yrkesskadeförsäkring etc., jfr. avsnitt 5-8 nedan.

   

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-60. Interests insured

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-2 apart from the cross references to the relevant sections in Chapter 18. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-2.

 • § 18-61. Försäkringsbelopp

  Täckning för vart av intressena uppräknade i § 18-60 är beroende på om parterna har överenskommit om separata försäkringsbelopp för vart och ett av de olika intressena. Angående tidsförlustförsäkring så måste dagsbeloppet också framgå i försäkringsavtalet, jfr. § 18-47 och § 18-48, samt självrisk perioden, jfr. § 18-49, och antalet dagar försäkrade per haveri och totalt, jfr. § 18-43 tredje stycket.

  Om inget annat avtalats, så ska de följande försäkringsbeloppen tillämpas:

  • Försäkringsbeloppet för § 18-60 (e) P&I och yrkesskadeförsäkringen är det totala beloppet som försäkras enligt § 18-60 (a) och (c). Inom detta kombinerade belopp, täcks kostnader som ålagts för att förhindra förluster enligt avsnitt 5-7 och 5-8. § 4-18 är inte tillämplig.
  • Försäkringsbeloppet för § 18-60 (b) kollisionsansvar ska vara likvärdigt med försäkringsbeloppet för § 18-60 (a) med tillägg av försäkringsbeloppet för § 18-60 (c) kaskointresse, jfr. § 18-39 (b).

   

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-61. Sum insured

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-3 apart from the cross references to the relevant sections and clauses in Chapter 18. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-3. It is in Cl. 18-61, sub-clause 2, letter (b), expressly made clear that the limitation of cover of...

 • §18-62. Säkerhetsföreskrifter

  Försäkringsgivaren kan under försäkringstiden i särskilda säkerhetsföreskrifter (jfr. § 3-22) ställa krav på bl.a. följande:

  • att MOUen inte ska starta en planerad flytt eller verksamhet, eller fullfölja en pågående flytt eller verksamhet.
  • att MOUen ska eller inte ska följa en viss rutt.
  • att MOUen ska deviera, förflyttas från en hamn till en annan, eller bli liggande i en viss hamn.
  • att MOUen inte ska föra last av en viss typ eller vissa passagerare. 
  • att MOUen ska eller inte ska följa främmande statsmakts myndighetsbeslut.
  • att den försäkrade utan oskäligt dröjsmål ska lämna information om MOUens position, om resor som MOUen genomför eller ska genomföra, om avgångs- och ankomsttider, lastens art, resrutt, kontraktsförhållanden m.m., och om eventuella ändringar av information som lämnats tidigare om sådana förhållanden.

   

  Vid brott mot fastställda säkerhetsföreskrifter gäller § 3-25, andra stycket, på motsvarande sätt.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-62. Safety regulations

  This Clause was new in 2016 and is by and large verbatim the same as Cl. 15-4 apart from some editorial amendments. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-4. In particular to letter (a), the words “complete a move or operation in progress” means that the assured must be allowed to comply...