Translations

Scroll to the top

Bilaga till § 3-15 fartområde

 • Inledning

  I Planens Version 2019 har följande ändringar gjorts till denna bilaga:

  1. Fartområde II (villkorade fartområden), 3. St. Lawrence-golfen och St. Lawrence-floden (karta 3): Kartan och ordalydelsen i bilagan har förbättrats med införande av koordinater.

  2. Fartområde II (villkorade fartområden), 4. St. Lawrence Seaway och de nordamerikanska sjöarna (karta 3): Kartan och ordalydelsen i bilagan har förbättrats med införande av koordinater.

  3. Fartområde II (villkorade fartområden), 5. Ostasiatiska farvatten (karta 4): Kartan och ordalydelsen i bilagan har justerats genom att ha flyttat storcirkel-linjen till 10 nautiska mil från land, samt infört koordinater.
 • I. Uteslutna fartområden, jfr. § 3-15 (karta 1)

  1. Det norra halvklotet


  1.1 Europeiska-arktiska farvatten

  Farvattnen norr om 72° nordlig bredd, området ut till 100 nautiska mil från östra Grönlands baslinje och området ut till 50 nautiska mil från Jan Mayens baslinje. Begränsningen gäller dock inte för resor direkt till Longyearbyen och Sveagruvan på Svalbard, när fartyget passerar 72° nordlig bredd tidigast 15 maj och lämnar dessa platser senast 31 oktober. Vid sådana resor ska man passera minst 20 och maximalt 100 nautiska mil väster om Björnön.

  1.2 Euro-asiatiska arktiska farvatten

  Farvattnen norr om den euro-asiatiska kontinenten öster om 35 östlig längd.

  1.3 Østasiatiske farvande og Beringshavet

  Ostasiatiska farvatten och Berings hav norr om 54° 30’ nordlig bredd och farvatten som bara kan nås genom passering av denna gräns innefattat resor till de Aleutiska öarna.

  På resor mellan platser inom fartområdet måste fartyget i Berings hav passera väster om Buldir Island eller genom Amchitka, Amukta eller Unimak sunden och det förutsätts att fartyget är utrustat med tidsenlig navigationsutrustning för farvattnen.

  1.4 Nord- och nordost-amerikanska farvatten samt farvattnen vid västra Grönland

  Farvattnen norr om 60° nordlig bredd och farvatten som bara kan nås genom passering av denna gräns. St. Lawrence Seaway och de nordamerikanska sjöarna under den tidsperiod då myndigheterna inte tillåter trafik på kanalerna.

  2. Det södra halvklotet

  Farvattnen söder om 50° sydlig bredd och områdena ut till 50 nautiska mil från baslinjerna vid Kerguelen, Crozet Islands och Prince Edward Islands. Begränsningen gäller dock inte för resor till Patagonia, Chile eller Falkland Islands och för passering av farvatten söder om 50° sydlig bredd på resa mellan platser norr om denna breddgrad. Sådana resor ska inte genomföras mer än 50 nautiska mil söder om baslinjerna i Chile, Patagonien och Falklandsöarna.

  Cefor wishes to extend its sincere thanks to Groupe Eyssautier for producing the maps

  Groupe Eyssautier logo

   

  Karta 1
  Klicka på kartan för större version.

  Map No.1

 • II. Villkorade fartområden, jfr. § 3-15

  1. Östersjön (karta 2)

  • Bottenviken norr om linjen Umeå – Vasa,
  • Finska viken öster om 25° 45’ östlig längd,
  • Farvattnen öster om linjen Dagerort – Lyser Ort, (Kalana – Ovisi)

  under perioden 15 december till 15 maj inklusive dessa båda dagar.

  2. Labrador (karta 3)

  Farvattnen från Cape St. Charles till 60° nordlig bredd hela året.

  3. St. Lawrence-gulfen och St. Lawrence-floden (karta 3)

  • Farvattnen inom linjer som dragits mellan Port Hastings Svängbro väst (45°38.8'N 061°24.8'W) - Port Hastings Svängbro öst (45°38.9'N 061°24.8'W) (Consosundet), Cape North (47°01.7'N 060°23.5'W) och Cape Ray (47°37.3'N 059°18.2'W) (Cabotsundet), Cape Bauld (51°38.4'N 055°25.6'W) och Cape St. Charles (52°13.1'N 055°37.2'W) (Belle Isle-sundet) och Baie Comeau (49°13.5'N 068°09.0'W) och Matane (48°50.8'N 067°34.5'W) (St. Lawrence River) under perioden 21 december - 4 april.
  • Farvattnen från linjen Baie-Comeau (49°13.5'N 068°09.0'W) - Matane (48°50.8'N 067°34.5'W) till och med hamnen i Montreal vid bro Victoria (45°29.2'N 073°32.2'W till 45°29.4'N 073°31.0'W) under tidsperioden 6 december - 4 april.


  4. St. Lawrence Seaway och de nordamerikanska sjöarna (karta 3)

  Området ovanför bro Victoria, Montreal från öppningen av kanalerna fram till 30 november.

  Området Montreal och nedanför efter 30 november.

  5. Ostasiatiska farvatten (karta 4)

  Ostasiatiska farvatten norr om N 46° och söder om N 54° 30’ till storcirkel-linjen mellan N 46°, E 151° och N 54°30’, E 170° under perioden 1 november till 1 juni inklusive dessa båda dagar.

  Karta 2
  Klicka på kartan för större version.

  Map No.2

  Karta 3
  Klicka på kartan för större version.

  Map No.3

  Karta 3a

  Map No. 3a

  Karta 3b

  Map No. 3b

  Karta 3c

  Map No. 3c

  Karta 3d

  Map No. 3d

  Karta 3e

  Map No. 3e

  Karta 4
  Klicka på kartan för större version.

  Map No.4