Translations

Scroll to the top

Avsnitt 6. Identifikasjon

 • § 3-36. Identifikasjon mellom sikrede og hans hjelpere

  Assurandøren kan ikke overfor sikrede påberope seg feil eller forsømmelser begått av fartøyets fører eller mannskap i sjømannstjenesten.

  Assurandøren kan overfor sikrede påberope seg feil eller forsømmelser begått av alle organisasjoner eller personer som har fått delegert avgjørelsesmyndighet fra sikrede vedrørende funksjoner av vesentlig betydning for forsikringsdekningen, såfremt feilen eller forsømmelsen knytter seg til en slik funksjon.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 3-36. Identification of the assured with his servants

  This Clause corresponds to Cl. 59 and Cl. 61 of the 1964 Plan. The Commentary on the first sub-clause was amended in the 2010 version. Sub-clause 1 sets out the important principle that there shall be no identification with the master or crew in respect of faults or negligence committed "in their...

 • § 3-37. Identifikasjon mellom flere sikrede og mellom sikrede og medeier

  Assurandøren kan ikke overfor sikrede påberope seg feil eller forsømmelser begått av en annen sikret eller medeier i det forsikrede fartøy, eller noen disse kan identifiseres med etter § 3-36 annet ledd, med mindre denne sikrede eller medeier har besluttende myndighet for driften av fartøyet.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 3-37. Identification of two or more assureds with each other and of the assured with a co-owner

  This Clause corresponds to Cl. 60, Cl. 129 and Cl. 134, sub-clause 2 of the 1964 Plan. The provision regulates faults and negligence committed by the assured or co-owners of the insured ship and, to a certain extent, brings together and expands on Cl. 60, Cl. 129 and Cl. 134, sub-clause 2 of the...

 • § 3-38. Identifikasjon mellom sikrede og forsikringstager

  Assurandøren kan overfor sikrede påberope seg feil eller forsømmelser begått av forsikringstageren.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 3-38. Identification of the assured with the person effecting the insurance

  As mentioned earlier, the 1964 Plan contained no rules on identification between the person effecting the insurance and the assured. However, the system of the Plan did provide that there was to be full identification between the person effecting the insurance and the assured, an approach that ha...