Translations

Scroll to the top

§ 21-22. Assurandørens rettigheter ved ansvar

Er assurandøren villig til å ordne en sak i minnelighet eller betale ansvarssummen, svarer han ikke for videre utgifter i tvisten.

Assurandøren har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte.