Translations

Scroll to the top

Avsnitt 4: Kaskoforsikring - begrenset dekning

 • § 20-15. Forsikring “kun mot totaltap” (K.m.t.)

  Er forsikringen tegnet “kun mot totaltap”, svarer assurandøren for totaltap overensstemmende med reglene i kapittel 11.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 20-15. Insurance "against total loss only" (T.L.O.)

  This Clause is identical to Cl. 10-5. Insurance “against total loss only” occurs in very special situations, e.g. in connection with the towage of a ship that is to be sent to the breaker’s yard. In that event the insurer will only be liable for total loss in accordance with the rules in Chapter...

 • § 20-16. Forsikring “på strandingsvilkår”

  Er forsikringen tegnet “på strandingsvilkår”, svarer assurandøren for:

  • totaltap overensstemmende med reglene i kapittel 11,
  • felleshavaribidrag og tap ved uegentlig felleshavari, jfr. § 4-7, § 4-8, § 4-9 og § 4-11,
  • ansvar overfor tredjemann overensstemmende med reglene i kapittel 13,
  • skade på fartøyet som er en følge av:
   • at fartøyet har støtt på grunn under slike forhold at det ikke kan komme av ved egen hjelp;
   • at fartøyet er kantret så det ligger med mastene i sjøen eller bunnen opp;
   • at fartøyet har støtt sammen med annet fartøy eller isfjell;
   • at det er oppstått brann eller eksplosjon, dog unntatt skade som voldes i maskinrommet av brann eller eksplosjon som er oppstått der.
  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 20-16. Insurance "on stranding terms"

  This Clause is identical to Cl. 10-8. This provision affords the same cover as Cl. 10-7, plus a limited cover against damage and against loss in connection with measures taken to avert such damage. The provision will hardly be of any great significance in connection with ordinary hull insurance,...