Translations

Scroll to the top

§ 20-9. Skrogskader på fartøy som ikke er bygget i stål/Til § 12-1

Ved skrogskader på fartøy som ikke er bygget i stål, svarer assurandøren ikke for:

  • kjølbukt eller skader som er en følge av kjølbukt. Det samme gjelder for verdiforringelse ved at utbedring ikke finner sted,
  • skade som er en følge av støtning mot eller berøring av is,
  • drivning av skrog og dekk.