Translations

Scroll to the top

§ 20-12. Fradrag/Til § 12-15, § 12-16 og § 12-18

 • Isfradrag, jfr. § 12-15:
  Skade som skyldes støt mot eller berøring med is erstattes med fradrag som nevnt i forsikringsavtalen.
 • Elektronisk utstyrsfradrag:
  Skade på elektronisk utstyr erstattes med fradrag som nevnt i forsikringsavtalen.
 • Maskinfradrag, jfr. § 12-16:
  Skade på maskin etc. erstattes med fradrag som nevnt i forsikringsavtalen. 
 • Egenandel, jfr. § 12-18:
  For hvert enkelt havari fratrekkes det beløp som er nevnt i forsikringsavtalen.