Translations

Scroll to the top

Avsnitt 3: Dekning av ekstrautgifter ved mislykket sjøsetting og utgifter til vrakfjerning

 • § 19-18. Ekstrautgifter ved mislykket sjøsetting

  Ved mislykket sjøsetting dekker assurandøren sikredes ekstrautgifter ved å gjennomføre sjøsettingen.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 19-18. Additional costs incurred in an unsuccessful launching

  This Commentary was rewritten in the 2013 Plan. This Clause deals with the indemnification of additional costs in connection with unsuccessful launching. This means that the costs that are covered are additional to what is covered under the other conditions of the builders’ risks insurance. An...

 • § 19-19. Utgifter til vrakfjerning

  Assurandøren dekker sikredes utgifter til nødvendig fjerning av vrak fra steder som eies eller disponeres av verkstedet.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 19-19. Costs of wreck removal

  This Commentary was rewritten in the 2013 Plan. This Clause deals with the insurer’s indemnification of costs incurred by the assured for the “necessary removal of wrecks”.  In this connection, “wreck” means the wreck of the subject-matter insured or its components. Removal is necessary when it i...